L R

Tech sterowniki - ciepło w Twoim domu

Dom energooszczędny. Jak nim sterować?


10 listopada 2017
Żeby budynek energooszczędny spełniał swoja funkcję, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego systemu sterowania, który dostosuje jego instalację do aktualnego zapotrzebowania na energię lub na ciepłą wodę.

Coraz częściej mówi się o oszczędzaniu energii, zwłaszcza w branży budowlanej. Rosnąca świadomość inwestorów, jak również zaostrzające się przepisy budowlane (nowe warunki techniczne obowiązujące od początku 2017 r.), sprawiają, że budynki energooszczędne to dziś nie tylko moda – ale konieczność. Budynek energooszczędny wyróżnia ponadprzeciętna izolacja przegród zewnętrznych oraz nowoczesne rozwiązania instalacyjne – pozwalające na wykorzystanie energii odnawialnej, takie jak: pompy ciepła, kolektory słoneczne i systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Instalacje te muszą być wyposażone w systemy automatycznego sterowania i regulacji – by pracowały z najwyższą sprawnością, przy najmniejszym zużyciu energii.

Pompy ciepła
Coraz częściej decydujemy się na wybór pompy ciepła do celów ogrzewania lub podgrzewania wody. Pobiera ona energię cieplną z dolnego źródła, które jest akumulatorem energii słonecznej (grunt, powietrze zewnętrzne lub woda) i przenosi ją do górnego źródła (ogrzewanie podłogowe, niskotemperaturowe grzejniki). Urządzenia te wyposażone są w fabryczną automatykę, która steruje pracą sprężarki, zaworu rozprężnego, parownika i skraplacza. Urządzenie jest już tak popularne, że na rynku bez problemu znajdziemy sterowniki pomp ciepła.

Pozwalają one na ustawienie odpowiedniej pracy sprężarki, pompy, wentylatora, grzałki oraz dodatkowego źródła ciepła w oparciu o szereg czujników wchodzących w skład wyposażenia programatora (czujnik temperatury zasobnika wody użytkowej, czujnik temperatury kontrolnej agregatu, czujnik temperatury zewnętrznej itd.). Sterowanie pracą pompy ciepła pozwala uzyskać wysoki komfort cieplny w pomieszczeniach, a zarazem znaczne oszczędności związane z jej eksploatacją.

Kolektory słoneczne
Dzięki kolektorom słonecznym podgrzewanie wody w okresie letnim i przejściowym może być zrealizowane z udziałem darmowej energii odnawialnej – promieni słonecznych. W skład instalacji solarnej wchodzą: zasobnik solarny, grupa pompowo-solarna, kolektory słoneczne i automatyka sterująca w postaci regulatora.

Regulator płynnie dostosowuje prędkość obrotową pompy w zależności od aktualnych warunków, by utrzymać możliwie stałą różnicę temperatur między kolektorem a zasobnikiem solarnym. Odpowiedni sterownik załącza pompę, gdy różnica temperatur między kolektorem słonecznym a zbiornikiem jest odpowiednia (w przypadku zrównania temperatur, sterownik wyłącza pompę). Dopasowany do sterownika regulator wyposażony jest w system zapobiegający uszkodzeniu pompy na skutek dłuższego postoju. Co około 10 dni pompa załączana jest na 1 minutę. Dodatkową funkcją regulatora jest ochrona instalacji przed zamarzaniem. Po spadku temperatury poniżej 6°C pompa załącza się na stałe – jej wyłączenie nastąpi, gdy temperatura w obiegu osiągnie wartość 7°C.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
Dzięki centrali wentylacyjnej z rekuperatorem oraz kanałom nawiewnym i wywiewnym rozprowadzonym w budynku – straty ciepła występujące na drodze niekontrolowanej wentylacji są zredukowane aż do 70-80 proc.

Sterowniki w centralach wentylacyjnych pozwalają zapewnić właściwe parametry w pomieszczeniach przy zminimalizowaniu zużycia energii (przez regulację temperatury, regulację wilgotności, regulację jakości powietrza, regulację nadciśnienia czy regulację wydajności wentylacji).

Jesteśmy skazani na oszczędzanie energii. I dobrze, bo nic na tym nie tracimy, a wręcz zyskujemy. Dzięki rozwiązaniom technologicznym, które niepostrzeżenie przeniosły nas do świata przyszłości, bardzo zbliżyliśmy się do ideału, w którym jedynym naszym problemem będzie to, jak spędzić wolny czas i gdzie ulokować nadmiar gotówki.

Udostępnij Tweetnij Wykop